środa, 25 maja 2016

Budowa ploty plastikowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na to ani informowania tego faktu gminie poza szczególnymi wypadkami.

Stawianie balaski plastikowe na plot i furtkę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na to ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc szczególnych przypadków.

Plotki z plastiku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie przekraczające wysokości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki z plastiku na plot i furtę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu powinno określać gatunek ogrodzenia, metodę dokonania jego instalacji a także planowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dodać deklaracje o prawie do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji plot plastykowe na plot i bramę ze sztachet wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak zamierzane balustrady z PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowa jest nieadekwatne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji jak przewidywane ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetmoże grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz